Tin Chi Tiết
Ý NGHĨA CẦU AN

Ý NGHĨA CẦU AN

Có thể nói, cầu an là một nhu cầu không thể thiếu trong đời sống tinh thần của đa số dân gian, đặc biệt là vào đầu năm. Các đền chùa, miếu mạo là nơi khách thập phương đến cúng rất đông, với đủ hình thức mê tín.

 

Trong một số ngôi chùa cũng bày biện đủ thứ, mang màu sắc thần quyền như: xem xăm, bói quẻ, cúng Tam tai, Sao, Hạng …mục đích là lợi dụng lòng tin của bá tánh để trục lợi. Số khác nhằm giữ số tín đồ sợ họ đi nơi khác. Những điều đó nhìn chung, đều do lòng ích kỷ chỉ nghĩ đến lợi ích riêng tư mà quên đi bổn phận người tu phải phá tà, hiển chánh, làm trong sáng giáo lý Đức Phật.

 

Giáo lý Đức Phật lấy thuyết nhân quả, nghiệp báo làm nền tảng. Bất cứ điều gì xảy đến với ta hôm nay đều có nguyên nhân trước đó, chứ không phải ngẫu nhiên. Cũng không do một vị thần linh nào quở phạt hay ban phước lành cho ta được. Ta là người phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước hậu quả mà mình đã tạo ra. Sự tạo tác đó gọi là NGHIỆP.

 .

Nghiệp có 3: thân làm (thân nghiệp); miệng nói (khẩu nghiệp); ý nghĩ (ý nghiệp). Những gì được tuông ra từ cửa miệng, hành vi, ý nghĩ gây ra những tác nhân và hậu quả, gọi là nhân quả. Nghiệp ví như nhà nông, còn tác nhân là hạt giống, quả là hoa trái. Nghiệp gieo giống lành, sẽ được gặt quả ngọt, gieo giống ác sẽ gặt quả cay đắng. Có người cả đời ăn hiền ở lành mà cứ lận đận, ngược lại người bạc ác lại giàu sang. Đó là do ta chỉ thấy đời này mà không thấy được kiếp trước. Những người giàu có (mặc dầu họ sống không lương thiện) nhưng do kiếp trước họ có làm phước, còn những người nghèo là do kiếp trước họ keo kiệt không biết bố thí.

 

Vậy sao trong Phật giáo vẫn có các nghi thức Cầu an?

Đúng vậy, trong PG vẫn có các nghi thức Cầu an nhưng dựa trên nền tảng nhân quả, nghiệp báo. Ta tạo nghiệp bất thiện từ thân, miệng, ý thì giờ đây, cũng phải từ thân, miệng, ý mà chuyển đổi qua nghiệp thiện. Nếu trước kia sát sanh nhiều thì hôm nay lấy phóng sanh để cầu an. Nếu xưa tham lam, bỏn sẽn thì nay lấy pháp bố thí, cúng dường làm pháp cầu an. Nếu xưa nói xấu, chửi mắng người thì nay tụng kinh, niệm Phật làm phép cầu an.

 .

Vậy còn nghi thức Cúng Đàn Dược Sư thì sao?

Phật Dược Sư là vị Phật ở cõi Tịnh Lưu Ly, cõi đó rất trong sạch không có những nghiệp bất tịnh như sát, trộm cướp, tà dâm; nhân dân cõi đó không còn tham, sân, si. Ngài dạy nếu ai trì thần chú, niệm danh hiệu Ngài, cúng đèn v.v… làm đúng những điều hướng dẫn của Ngài sẽ được phước thọ vô cùng, nhờ vậy tai ách được tiêu trừ.

  

 

Nếu cầu như thế có khác gì thần quyền? Vì vẫn cúng Phật Dược Sư để cầu xin Ngài ban phước?

Xin nói rõ, trong Đạo Phật không có chữ “cầu xin và ban cho”. Tất cả việc làm trên không ra ngoài nhân quả. Khi ta cúng đèn là cúng ánh sáng đến Đấng chí tôn, phước báo đó ta sẽ được sáng mắt. Tụng kinh, trì chú, niệm Phật tâm ta sẽ được thanh tịnh, phước báo sẽ được tâm sáng suốt, an lành không còn sợ hãi bất an. Tóm lại, tất cả nghi thức cúng Cầu an trong Đạo Phật không mang tính chất mê tín thần quyền, phó thác số phận mình cho các vị thần mà  mình không hề biết mặt, cũng không biết các vị đó có giúp mình được gì không? Không như một số người chỉ làm theo niềm tin một cách mù quáng mà không biết kết quả ra sao.

 

Vậy cúng Dược Sư có bảo đảm được tai qua nạn khỏi?

Kết quả cúng Phật Dược phải dựa trên 2 yếu tố:

 

1)          Niềm tin: Có niềm tin mới có thành tâm. Cúng với lòng nghi ngờ, hời hợt thì tâm không thành và phước báo cũng không có. Không có phước báo làm sao chuyển họa thành phước!

 

2)             Định nghiệp và bất định nghiệp: Ngoài ra còn tùy vào định nghiệp và bất định nghiệp mà kết quả có khác nhau.

Định nghiệp là nghiệp mà từ lúc tạo đến thời điểm trả quả đã được ấn định, không thay đổi. Ví như người tạo một tội nặng bị định án tử hình. Người này không còn cơ hội để làm thay đổi số phận. Như Đề-bà-đạt-đa hại Phật, cuối cùng bị đọa địa ngục dù trước đó ông đã ăn năn nhưng cũng không thoát được tội.

Bất định nghiệp là nghiệp còn cơ hội để thay đổi trong quá trình từ nhân đến quả. Ví dụ: có người phạm tội nhưng chưa bị kêu án nên còn cơ hội thay đổi mức án. Hoặc khi bị định án tù nhưng nhờ cải tạo tốt nên có thể được giảm án.

(Trên đây chúng tôi chỉ nêu ví dụ về nghiệp bất thiện, còn nghiệp thiện cũng thế. Có nghiệp có thể thay đổi, có nghiệp không thể thay đổi).

 

Do đó, khi thành tâm cúng, nhờ phước báo lớn lao nếu nghiệp quả bất thiện nhẹ sẽ sớm qua khỏi, nếu nặng thì chuyển thành nhẹ.

 

Vậy, nếu là định nghiệp thì cúng có ích gì?

Mặc dù không làm thay đổi được nghiệp quả, nhưng nhờ tạo phước mà có được quả báo tốt về sau. Ví như người bệnh nặng phải chết, nhưng nhờ phước cúng dường Phật mà đời sau được hưởng phước giàu sang, đẹp, thông minh … Lại như người sinh ra vốn đã tật nguyền, nhưng nhờ phước cúng dường mà được nhiều người quý mến, giúp đở, vượt lên được hoàn cảnh khó khăn. Như vậy vãn tốt hơn là ôm số phận mà chịu.

 

Cúng Sao Hạng có đúng Chánh Pháp không?

Sao, Hạng là tục lệ người Trung Hoa do ảnh hưởng Lão giáo, những điều đó không có trong giáo lý Đức Phật, có cúng cũng chẳng ích gì. Một vì sao ở cách chúng ta hằng tỷ năm vận tốc ánh sáng mà ta phải cúng thì không gì vô lý bằng!

 

Vậy còn Tam tai?

Tam tai là 3 thứ tai ách đến với con người: thiên tai, chiến tranh, dịch bệnh và tai nạn. Nhưng các nhà lý số lại cho rằng con số 3 (tam) là chỉ cho 3 chi tuổi (Ví dụ: Hợi, Mẹo, Mùi) thì phải chịu tai ách trong 3 năm liền từ năm Tỵ, Ngọ, Mùi. Bởi vì tuổi và những năm đó tương kỵ về ngũ hành (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ). Trong khi chúng ta cũng thấy có nhiều người ở những năm tam tai lại không hề hấn gì, trái lại những năm tốt lại gặp tai bay họa gởi.

Cách cúng Tam tai lại càng quái dị, như phải cúng hình nhân thế  mạng, tóc rối, móng tay của người bị tam tai v.v… Hình nhân làm bằng giấy mà có thể thế được mạng người? Tóc rối và móng tay đem bỏ mà có thể quẳng đi cái tai ách của con người? Thật trẻ con khi tin vào những điều huyễn hoặc phi lý như thế.

 

Tóm lại, là Phật tử thì chúng ta không nên tin mù quáng, phải biết phân biệt chánh tà, đúng sai. Thứ nhất, chúng ta không bị bọn tà sư ngoại đạo lợi dụng. Thứ hai, chúng ta không bị mang danh Phật tử lại làm trò mê tín, tiếp tay cho việc tà pháp phát triển, di hại đến Phật Pháp và làm băng hoại phong hóa Việt Nam.

 

CÁCH CÚNG ĐÀN DƯỢC SƯ

 

Lập 1 bàn Phật với 7 tượng Phật Dược Sư. Trang hoàng đèn, hương hoa, quả. Thắp 49 ngọn đèn nến ly ( nến cây cũng được). Tràng phan 7 cái (nếu có).

Nghi thức: Khai và tụng kinh, trì 49 biến chú Dược Sư (có ghi rõ trong kinh Dược Sư) trong 7 ngày.

Đọc tên những người được cúng.

 

Điều quan trọng trong khi tụng niệm là phải thành kính và chú tâm vào kinh, chú, cũng như câu Phật hiệu. Khi nhiếp tâm như vậy, vọng tâm tạm lắng nhường chỗ cho chánh niệm. Có chánh niệm thì tà niệm tan, nghiệp quả ác do đó cũng sẽ tạm thời qua khỏi (chứ không mất hẳn, nếu không tiếp tục tu hành thì có lúc nó sẽ trở lại).

Vì vậy, muốn mọi tai ách không đến với mình thì phải luôn hành trì chứ không chỉ làm có tính cách đối phó nhất thời. Nếu đối phó nhất thời thì tác dụng cũng chỉ có giá trị nhất thời. Cũng như mượn nợ đầu nầy để trả đầu kia, khỏi đằng kia thì lại vướn lại đàng nọ

 

 

Các bài khác
Thông báo
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
Góc nhìn từ cuộc sống
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
Giới thiệu văn hóa phẩm
Câu chuyện cuối tuần
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
Copyright thienvacuocsong

Lượt truy cập : 6
Tổng truy cập : 3220138

© 2013 : Chùa Thiên Trì
Chùa Thiên Trì chỉ có 1 website tại địa chỉ

http://phatgiaobinhchanh.com/

Mong độc giả lưu ý

Địa chỉ: Cơ sở 1: CHÙA THIÊN TRÌ, số B15/20, xã Bình Hưng, Bình Chánh, Tp. HCM

Cơ Sở 2 :THIỀN VIỆN PHÚC LONG, thôn Nguyệt Hạ, xã Yên Tân, Ý Yên- Nam Định.
Điện thoại: 0908400155

Emailthientri.bc@gmail.com  hoặc chuathientri.binhchanh@gmail.com
Websitehttp://phatgiaobinhchanh.com/