Tin Chi Tiết
Kế hoạch tổ chức An Cư Kiết Hạ của Phật Giáo TP.HCM

Kế hoạch tổ chức An Cư Kiết Hạ của Phật Giáo TP.HCM

 
04/04/2016 09:28 (GMT+7)
 
 
Ngày  23/03/2016, Ban Thường Trực GHPGVN TP.HCM có công văn số 089/KH.AC/PGTP về Kế hoạch tổ chức An Cư Kiết Hạ của PG TP.HCM gửi đến Chư tôn giáo phẩm BTS PG TP.HCM; BTS PG 24 Quận/ Huyện, Quý ban/ngành trực thuộc; Hội đồng điều hành HVPGVN; BĐH Lớp trung cấp giảng sư, Lớp cao – trung - sơ cấp Phật học; Tăng Ni trụ trì các tự viện TP.HCM

Căn cứ Tỳ ni Luật tạng, hàng năm vào 03 tháng mùa mưa, TăngNi phải tập trung về một trú xứ nhất định để kiết giới An cư nhằm thúc liễm thân tâm, tu tập và trau dồi Giới-Định-Tuệ, giữ gìn quy củ Tòng lâm, trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội; Căn cứ Thông bạch số 060 /2016/TB.HĐTS, ngày 07/3/2016,của Ban Tăng sự Trung ương  GHPGVN về việc tổ chức An cư Kiết hạ PL. 2560; Căn cứ chương trình hoạt động Phật sự năm 2016 của Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh; Thực hiện tinh thần phiên họp, ngày 22/3/2016, của Ban Trị sự, quý Ban chuyên ngành GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh và Ban Trị sự Phật giáo 24 Quận/Huyện về việc triển khai công tác tổ chức An cư Kiết hạPL.2560 tại Tp. Hồ Chí Minh.

Nay, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVNTP. Hồ Chí Minh chỉ đạo Ban Tăng sự GHPGVN Thành phố thiết lập Kế hoạch tổ chức An cư Kiết hạ PL.2560  tại Tp. Hồ Chí Minh theo tinh thần như sau:

I. BAN CHỨNG MINH:

- Hòa thượng THÍCH HIỂN PHÁP    : Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN

- Hòa thượng THÍCH ĐỨC NGHIỆP : Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN

- Hòa thượng THÍCH HIỂN TU          : Phó Thư ký Ban Thường trựcHĐCM GHPGVN

- Hòa thượng THÍCH VIÊN GIÁC      : Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN

- Hòa thượng THÍCH GIÁC TƯỜNG : Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN

- Hòa thượng THÍCH TẮC AN          : Thành viên HĐCM GHPGVN

- Hòa thượng THÍCH VIÊN MINH    : Thành viên HĐCM GHPGVN

 

II.BAN CHỈ ĐẠO AN CƯ KIẾT HẠ:

- Trưởng ban:  Hòa thượng THÍCH TRÍ QUẢNG

- Phó ban:       Hòa thượng THÍCH THIỆN TÁNH (Thường trực)

- Hòa thượng THÍCH THIỆN TÂM (phụ trách PG Nam tông)

- Hòa thượng THÍCH NHƯ NIỆM

- Hòa thượng THÍCH TỊNH HẠNH

- Hòa thượng THÍCH NHƯ TÍN

- Hòa thượng THÍCH MINH THÔNG

- Hòa thượng THÍCH MINH CHƠN

- Hòa thượng THÍCH GIÁC HÀ (phụ trách HP.Khất sĩ)

-  Ủy viên:   - Chư Tôn đức Trưởng ban Trị sự GHPGVN 24 Q/H

Ban Thư ký: - Thượng tọa THÍCH ĐỒNG VĂN

                      - Đại đức THÍCH THIỆN QUÝ

                      - Đại đức THÍCH QUANG THẠNH

                      - Đại đức THÍCH TRUNG NGUYỆN

Ban Chỉ đạo An cư Kiết hạ (BCĐ-ACKH) thay mặt Ban Trị sự GHPGVN Tp.Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức An cư, nội dung tu học và giảng dạy tại các Trường hạ, đồng thời làm cố vấn tinh thần, động viên Ban Tổ chức An cư Kiết hạ 24 Q/H và TăngNi hành giả các Trường hạ trong toàn Thành phố.

III. BAN GIẢNG HUẤN:

Ban Tăng sự, Ban Hoằng pháp, Ban Nghi lễ phối hợp chọn nhân sự có đầy đủ đạo phong- đạo hạnh, kinh nghiệm tu học và khả năng giảng dạy,sau đó trình lên Ban Chỉ đạo An cư  xem xét và thông qua. Tất cả nội dung giảng dạy phải thống nhất theo chương trình chung (mục IV).

Ban Tổ chứccác Trường hạ tập trung hoặc tại chỗ đều phải liên hệ Ban Giảng huấn của BCĐ ACKH Phật giáo Thành phố để sắp xếp, cung thỉnh giảng sư cùng thống nhất chương trình giảng dạy đã được đề ra.Sau đó, Ban Tổ chức ACKH trình đơn xin phép lên Ban Chỉ đạo ACKH xem xét và thông qua.

IV. THỜI GIAN TỔ CHỨC AN CƯ KIẾT HẠ:

Tổ chức An cư phải đủ 90 ngày theo Luật Phật chế định:Tùy theo tình hình thực tế, các Quận – Huyện có thể tổ chức ngày vào Hạ trong khoảng thời gian từ mùng 08 đến 16/4/ÂL và kết thúc từ mùng 08 đến 16/7/ÂL, ngày vào Hạ và mãn Hạ phải đồng nhất. Nếu Hành giả An cư là Trụ trì hay vì Phật sự tại trú xứ, Ban Chức sự Hạ trường xem xét từng trường hợp cụ thể và quyết định cho bạch chúng để xin Khất hạ, nhưng phải tập trung về Hạ trường trước một đêm để sinh hoạt và tác pháp Tự tứ đúng ngày cùng đại chúng.

Trong mùa An cư, tất cả các Viện/Trường/Lớp Phật học tại Tp. Hồ Chí Minh phải tạm ngưng sinh hoạt để Tăng/Ni sinh tập trung tại một trú xứ hoặc trở về địa phương Kiết hạ An cư, thúc liễm thân tâm, tu bồi giới đức(ngoại trừ những khóa học bồi dưỡng chuyên biệt do Ban Trị sự PGTP.HCM tổ chức).

1. Phật giáo Bắc tông,Hệ phái Khất sĩ: Thời gian tiền An cưbắt đầu từ 16/4/ÂL và kết thúc vào ngày 16/7/ ÂL.

2.Phật giáo Nam tông: Thời gian An cưbắt đầu vào ngày 16/6/ ÂL và kết thúc vào ngày 16/9/ ÂL.

V. CÁC PHƯƠNG THỨC AN CƯ:

Ban Chỉ đạo ACKH GHPGVN TP.HCM chỉ chứng nhận cho hai phương thức An cư như sau:

1.AN CƯ TẬP TRUNG

2.AN CƯ TẠI CHỖ (tác pháp An cư, đối thú An cư, tâm niệm An cư.)

Các trường hợp đặc biệt, tùy theo tình hình địa phương và ý kiến đề xuất của Ban Trị sự GHPGVNQ/H,Ban Chỉ đạo ACKH GHPGVN Thành phố sẽ xem xét.

Đối với Tăng Ni có các duyên sự đặc biệt (phục vụ công tác Giáo hội, nhứt Tăng nhứt Tự, điều kiện sức khỏe) không thể An cư tập trung được, buộc phải Tâm niệm An cư, nhưng đến ngày Trưởng tịnh phải trở về Trường hạ tập trung tại địa phương để Bố tát; nếu tại địa phương không có Trường hạ tập trung, Ban Trị sự GHPGVN Quận/Huyện chọn một trú xứ thích hợp để Tăng Ni tập trung về Bố tát (Tăng tại trú xứ Tăng, Ni tại trú xứ Ni).

Suốt 03 tháng An cư, tất cả Hành giả tại các Trường hạ không được phép đi học thêm hay tự ý xuất ngoạiĐại giới, trừ trường hợp Tăng sai nhưng phải tuân thủ Luật Kiết hạ An cư (Trực đáo Trực hoàn)

Ban Trị sự GHPGVN Quận/Huyện chính là Ban Tổ chức các Trường hạ tập trung tại địa phương và cung cử Ban Chức sự của Hạ trường và trình lên Ban Chỉ đạo ACKH Phật giáo Thành phố thông qua. Ban Chức sự Hạ trường phải cấm túc tại Trường hạ trong suốt thời gian An cư theo Luật định.

Những Trường hạ Ni tại các Quận/Huyện phải kết hợp với Phân ban Ni giới Thành phố để thực hiện công tác quản lý theo tinh thần nêu trên.

1. An cư Tập trung:

Ban Chỉ đạo ACKH - GHPGVN TP.HCM ủy nhiệm quý Ban Trị sự GHPGVN Quận/ Huyện, tùy tình hình thực tế và khả năng tại địa phương, tổ chức các Trường hạ và chịu trách nhiệm Pháp lý với Chính quyền địa phương cũng như BCĐ-ACKH PGTp. Hồ Chí Minh

Tùy theo nhu cầu thực tế tại địa phương,Ban Tổ chức ACKH tại Q/Hđề xuất BCĐ ACKH Phật giáo Thành phố về các phương thức tổ chức ACKH. Các trú xứ muốn tổ chức Hạ tập trung đều phải được BCĐ ACKH Phật giáo Thành phố kiểm tra và xác nhận đủ tiêu chuẩn mới được tổ chức Trường hạ. Các Trường hạ Ni phải liên hệ Phân ban Ni giới Thành phố để được đồng thuận. (TăngNi phải An cư riêng biệt, người thật, số thật…)

Những đơn vị Phật giáo Quận/Huyện không đủ điều kiện tổ chức An cư, Ban Trị sự GHPGVN-Q/H có trách nhiệm ký giấy giới thiệu Tăng-Ni địa phương đến An cư tại các Quận - Huyện có Trường hạ tập trung.

BCĐ-ACKH-GHPGVN Thành phốđề nghị các đơn vị Phật giáo địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho những trú xứ đã từng tổ chức thành công các trường Hạ truyền thống rạng danh xưa nay,khôi phục tổ chức Hạ trường tập trung cho đại chúng tu học. Tùy vào tình hình và khả năng thực tế, khuyến khích các Tự viện có đủ điều kiện tổ chức Kiết Hạ tập trung, không hạn chế số lượng Hạ trường tại mỗi địa phương.BCĐ ACKH Phật giáo Thành phố chỉ xác nhận An cư tập trung cho chúng nội thiền, chúng ngoại giới chỉ được xác nhận An cư tại chỗ.

2. An cư tại chỗ:

Những Tự viện có Tăng/Ni thường trú, tạm trú dài hạn hợp pháp(từ04 vị Tỳ kheo – Tỳ kheo Ni trở lên),không đủ điều kiện mở hạ tập trung thìcó thể tổ chức An cư tại chỗ, nhưng phải xin phép Ban Trị sự GHPGVN Q/H và BTS GHPGVN Thành phố. Khi được các cấp Giáo hội chấp thuận mới được tổ chức An cư tại chỗ và được xem là hợp lệ. Các điểm An cư tại chỗ phải sinh hoạt theo chương trình của các Trường hạ tập trung tại địa phương.

Mỗi nửa tháng, tất cả Hành giả An cư tại chỗ phải tập trung Bố tát tại một trú xứ do Ban Trị sự GHPGVN địa phương quy định. BCĐACKHPhật giáo Thành phốsẽ căn cứ vào sự xác nhận của Ban Trị sự GHPGVN địa phương để cấp giấy Chứng nhận An cư tại chỗ.

3. Điều kiện cần và đủ để An cư tại TP. HCM:

a.TăngNi thường trú/tạm trú dài hạn (KT3) tại địa phương trong Tp.HCM.

b.TăngNi ngoài Thành phố có nguyện vọng An cư tập trung tại Thành phố, phải có giấy giới thiệu của Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh/Thành và hợp pháp về mặt tạm vắng, tạm trú.

VI. NỘI DUNG SINH HOẠT VÀ GIẢNG DẠY TẠI CÁC TRƯỜNG HẠ:

Nội dung học tập, giảng dạy trong ba tháng Hạ phải giữ theo truyền thống của các Tòng lâm Hạ trường gồm: Nghi lễ hành trì của Thiền gia, Kinh bộ, Luật bộ, Luận bộ. Thực hiện đầy đủ các thời khóa: Tụng kinh, tọa thiền, niệm Phật, kinh hành… để thể hiện các oai nghi và hạnh nguyện trong sự tu tập, sinh hoạt hàng ngày và Bố tát mỗi tháng hai lần.

- Phần Kinh bộ, trích dạy một số bộ kinh từ căn bản đến nâng cao, thuần túy chuyên về kinh văn nhằm đáp ứng cho việc nghiên cứu tu tập, tránh hình thức giảng giải không có căn bản cụ thể.

 - Phần Luật bộ, Luật Thiền môn là căn bản, ngoài ra có thể triển khai thêm Hiến chương (được tu chỉnh lần V), Nội quy Ban Tăng sự Trung ươngGHPGVN cùng một số Nghị định, Pháp luật của Nhà nước đối với Tôn giáo.

- Phần Luận bộ, cần triển khai thêm hình thức thực tập thuyết giảng, báo tường, thảo luận… để từ đó tìm ra những nhân tố mới trong thế hệ Tăng Ni trẻ.

Trong mùa An cư,việc chuyên tu là phần cốt yếu, kế đến là trao dồi giáo lý truyền thống. Tất cả các chương trình tu học đều phải được sự hòa hợp và đồng thuận cao trong hệ thống tổ chức.

VII. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

Gồm có:

-  Đơn xin phép mở Hạ.

-  Danh sách Ban Tổ chức, Ban Chức sự và Ban Giảng huấn Trường hạ.

-  Danh sách TăngNi An cư theo mẫu lý lịch trích ngang gồm: họ tên, pháp danh, ngày/tháng/năm và nơi sinh, Giáo phẩm, Giới phẩm, địa chỉ thường trú, chức vụ trong Giáo hội (nếu có), 02 ảnh 3x4.

-  Chương trình sinh hoạt và nội dung các môn học.

          Địa phương nào có tổ chức An cư, quý BTS GHPGVN Q/H nên tiến hành các thủ tục xin phép Chính quyền địa phương và Ban Trị sự GHPGVN Thành phốtrước ngày 15/3/ÂL.Sau khi công tác tổ chức An cư đã ổn định, quý BTS-GHPGVN Q/H tiến hành lập danh sách Hành giảACKH tập trung/tại chỗ gởi về BAN TĂNG SỰ GHPGVN TP.HCM(Việt Nam Quốc tự-244 đường 3/2, P.12, Quận 10)để tổng hợp, kính trình Ban Chỉ đạo ACKH Phật giáo Thành phố xét duyệt, báo cáo kết quả ACKH lên Ban Tăng sự Trung ương (VP.2 TW.GH) và báo trình các Cơ quan chức năng liên hệ.Thời gian chậm nhất là ngày01/5/ ÂL (Ban Tăng sự Phật giáo Thành phố không giải quyết mọi trường hợp quá thời hạn quy định).

VIII. LỄ TÁC PHÁP AN CƯ CỦA BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP.HCM:

BCĐ -ACKH -GHPGVN TP. HCM tổ chức Lễ Tác pháp An cư chung cho tất cả Thành viên của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các Ban chuyên ngành trực thuộc và BTS GHPGVN 24 Q/H(Trưởng ban, Phó ban Thường trực, các Phó Ban và Chánh Thư ký)vào lúc 06 giờ 00, ngày 12/4/Bính Thân (thứ tư–ngày 18/5/2016) tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM(Chùa Ấn Quang –Quận 10)và Lễ Tác pháp Tự tứ vào ngày 12/7/Bính Thân(Chủ Nhật–ngày 14/8/2016).Trong mùa An cư, mỗi n?a tháng, vào lúc 06 giờ 00,ngày 14ÂL và 29ÂL(hoặc 28ÂLnếu tháng thiếu),tất cả thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các Banchuyên ngành trực thuộc và Ban Trị sự GHPGVN 24 Quận - Huyện(Trưởng ban, Phó ban Thường trực, các Phó Ban và Chánh Thư ký)đều phải tập trung về Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM(Chùa Ấn Quang)để cùng chung Bố tát, sinh hoạt Phật sự. Ban Tăng sự, Ban Nghi lễPhật giáo Thành phố chịu trách nhiệm kiết giới, tác pháp An cư-Tự tứ và Bố tát.Ban Thư ký BCĐ ACKH Thành phốcó trách nhiệm kiểm danh trong lễ tác pháp An cư, Tự tứ và các kỳ Bố tát để báo cáo lên BCĐ ACKH. Chính những hoạt động này sẽ tạo nên sức mạnh đạo lực của đoàn thể Tăng già hòa hợp, nhằm giới thiệu sinh hoạt của Phật giáo Thành phố đến Tăng/Ni vàtín đồ Phật tử.

Phân ban Ni giới thuộc Ban Tăng sự GHPGVN TP.HCM cũng phải thực hiện việc Tác pháp An cư, Tự tứ, Bố tát, sinh hoạt và nghi thức quá đường cho các thành viên tại trụ sở Phân ban theo phương thức và thời gian của Ban Trị sự GHPGVN Thành phố nêu trên, để làm nơi y cứ tinh thần tu học cho Ni giới Thành phố.

Phật giáo Nam Tông và hệ phái Khất sĩ được tổ chức sinh hoạt ACKH theo truyền thống và thống nhất dưới sự hướng dẫn của Ban Chỉ đạo ACKHGHPGVN Tp. Hồ Chí Minh.

IX.CÔNG TÁC KIỂM TĂNG VÀ THĂM CÁC HẠ TRƯỜNG:

Trong mùa An cư, việc quản lý, thăm và sách tấn hành giả tại các Hạ trường tuân thủ quy củ thiền gia sẽ do chư Tôn đức Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã được phân công phụ trách Phật sự tại các Quận/Huyện, Ban Trị sự GHPGVN Quận/ Huyện chịu trách nhiệm và báo cáo cho BCĐ ACKH GHPGVN Thành phố vào những ngày Bố tát tập trung của Phật giáo Thành phố.

Trong mùa An cư, Ban Chỉ đạo ACKH GHPGVN Tp. Hồ Chí Minhphân công Ban Kiểm soát, Ban Kiểm Tăng (Tăng Ni) củaPhật giáo Thành phố kết hợp các Ban/Ngành, Hệ phái...và các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra tình hình thực tế tại các Hạ trường, kiểm tra những Tăng Ni, Hạ trường, trú xứ ... cố tình không tuân thủ tinh thần Kiết hạ An cư. Những trường hợp vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo Luật Phật và Nội quy Ban Tăng sự Trung ương,

X. CẤP CHỨNG ĐIỆP/XÁC NHẬN ACKH:

Để khích lệ tinh thần tu học của TăngNi, thực hiện đúng những quy định của Ban Tăng sự Trung ương và BCĐ/ACKH GHPGVN TP.HCM về An cư Kiết hạ:

1. BCĐ/ACKH GHPGVN TP.HCM sẽ đề nghị Trung ương Giáo hội cấp Chứng điệp An cư Kiết hạ cho những Hành giả An cư lần đầu, nhưng phải An cư tập trung.

2. Xác nhận những Hành giả An cư đã có Chứng điệp ACKH do Trung ương Giáo hội và Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cấp.

3. Cấp sổ Chứng nhận An cư Kiết hạ cho những Hành giả An cư hợp pháp.

4. Không xác nhận/chứng nhận cho những Tăng/Ni không tuân thủ những quy định trong Kế hoạch này.

Vì tinh thần tu học của Tăng Ni, duy trì Thiền môn Quy củ, trang nghiêm Giáo hội, thực hiện phương châm “Đạo pháp-Dân tộc- Chủ nghĩa Xã hội”, BCĐ ACKH GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh kính đề nghị chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN 24 Quận/Huyện, Hội đồng Điều hành Học viện, quý Ban Điều hành/Ban Giám hiệu các Trường/ Lớp Phật học và chư Tôn đức Tăng/Ni thực hiện tốt theo nội dung Kế hoạch này.

Kính chúc chư Tôn đức Giáo phẩm, quý Ban thân tâm thường lạc, phước trí nhị nghiêm và Phật sự viên thành.

VP.BTS GHPGVN TP.HCM

Các bài khác
Thông báo
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
Góc nhìn từ cuộc sống
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
Giới thiệu văn hóa phẩm
Câu chuyện cuối tuần
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
Copyright thienvacuocsong

Lượt truy cập : 3
Tổng truy cập : 3220140

© 2013 : Chùa Thiên Trì
Chùa Thiên Trì chỉ có 1 website tại địa chỉ

http://phatgiaobinhchanh.com/

Mong độc giả lưu ý

Địa chỉ: Cơ sở 1: CHÙA THIÊN TRÌ, số B15/20, xã Bình Hưng, Bình Chánh, Tp. HCM

Cơ Sở 2 :THIỀN VIỆN PHÚC LONG, thôn Nguyệt Hạ, xã Yên Tân, Ý Yên- Nam Định.
Điện thoại: 0908400155

Emailthientri.bc@gmail.com  hoặc chuathientri.binhchanh@gmail.com
Websitehttp://phatgiaobinhchanh.com/