Tin Chi Tiết
Danh Sách Đóng Góp Thả Cá Phong Sanh 17-11- Giáp Ngọ (2014)

STT

HỌ VÀ TÊN

SỐ TIỀN (NGÀN ĐỒNG)

1

Thanh Bình ( Thị An)

100

2

Minh Huệ ( D Nghiêm)

200

3

Diệu Hương

100

4

Diệu Quảng

400

5

Diệu Mỹ

50

6

Diệu Sang

200

7

Diệu Nguyên

50

8

Diệu Trân

100

9

Diệu Đức

50

10

Huyền

300

11

Minh Tú ( Lớn)

100

12

Diệu Thuần

100

13

Diệu Hạnh

200

14

Lưu Thanh Trang

200

15

Diệu Phúc

200

16

Bữu Phụng

100

17

Diệu Trí

50

18

Diệu Lan

100

19

Diệu Thục

20

20

Diệu Lộc

200

21

Diệu Ngân

200

22

Nguyễn Ngọc Thùy Trang

200

23

Minh Đức

200

24

Diệu Trân

50

25

Diệu Minh (Nhỏ)

100

26

Diệu Pháp

100

27

Diệu Phương

100 

28

Diệu Hỏa

100

29

Diệu Bảo

100

30

Diệu Thảo

100

31

Trí Nghĩa

150

32

Nguyễn Thị Uổng

100

33

Minh Đức

50

34

Minh Tiến

50

35

Hồ Ngọc Thủy

50

36

Nguyễn Thị Phương

100

37

Trần Ngọc Thanh

500

38

Diệu Thủy

500

39

Diệu Hồng

200

40

Bé Tuyết

300

41

Chiếu Hoa

100

42

Diệu Trầm

500

43

Chiếu Trang

100

44

Lâm Hòa Đông

50

45

Sa Cam

50

46

Huỳnh Văn Thành

100

47

Trương Thị Sáu

100

48

Giác Hương Thư

200

49

Nguyễn Thị Điệp

50

50

Đào Thủy Ngân

51

Diệu Nghi

200

52

Diệu Lộ

100

53

Hoa Hạnh (Út sữa)

300

54

Diệu Hoàng

200

55

Diệu Mai

50 

56

Diệu Sương

100

57

Diệu Lưu

100

58

Tâm Huệ

100

59

Diệu Thảo

100

60

Diệu Hằng

50

61

Diệu Chi

100

62

Diệu Nghiêm

50

63

Hồng Hoàng Khải

50

64

Chị Sáu Minh

500

65

Bùi Thị Ninh

100

66

Cô Bửu Thành

20

67

Cô Diệu Mỹ

100

68

Cô Diệu Phú

100

69

Diệu Phương

100

70

Diệu Nhã

100

71

Trần Thị Thành

300

72

Phan Thị Kim Oanh

73

Ngô Văn Chánh

74

Phan Thị Kim Loan

75

Ngô Văn Thái

76

Đỗ Liễu

100

77

Gia Đình Minh Quang

1350

78

Nguyễn Văn Lộc

100

79

Trí Thiện

100

80

Lưu Quôc Thanh

100

81

Lưu Cẩm Huyền

100

82

Thanh Bình

100

83

Sư Cô N Hương

200

84

Diệu Minh

100

85

Bữu Hồng

100

86

Diệu Thục

50

87

Chú Khánh

100

88

Ngọc Anh

200

89

Bửu Phụng

100

90

Diệu Lan

100

91

Cô Năm Liên

100

92

Diệu Hường

100

93

Phan Thị Hồng Loan

400

94

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

200

95

Lê Hồng Thai Bình Dương

1000

96

Hồ Thị Cúc

50

97

Nguyễn Hoàng Nguyên

10

98

Trúc Quảng

100

99

Nguyễn Văn Bộ

100

Đặng Thị Vàng

101

Nguyễn Thị Xuân

102

Nguyễn Minh Anh

103

Nguyễn Văn Hùng

104

Nguyễn Văn Kiệt

105

Diệu Thắm

50

106

Lâm Hồng Mai

200

107

Thanh Long

100

108

Diệu Liên

100

109

Trần Thượng Phẩm

150

110

Trần Quốc Tuấn

50

111

Đào Thị Thu Lan

20

112

Diệu Hà

50

113

Diệu Trí

100

114

Minh Tâm

50

115

Minh Bảo

20

116

Diệu Tịnh

200

117

Minh Phát

118

Huỳnh Kim Châu

100

119

Nguyễn Minh Dũng

50

120

Nguyễn Hồng Quang

50

121

Đặng Thị Với

100

122

Diệu Mai

100

123

Diệu Hương

100

124

Đặng Nguyễn Kim Hạnh

100

125

Thi Thị Thanh Hồng

500

126

Nguyễn Xuân Mai

50

127

Diệu Huệ

50

128

Chị Tiên

50

129

Diệu Hải

50

130

Diệu Phúc

50

131

Diệu Hiền

50

132

Bửu Hải

200

133

Diệu Nghiêm

100

134

Diệu Yến

200

135

Huỳnh Ngọc Lan

50

136

Lê Thị Giàu

100

137

Phúc Trí

100

138

Diệu Thảo

100

139

Diệu Liên

200

140

Lưu Tiến Khoa

50

141

Lưu Tiến Vinh

142

Lưu Thùy Trâm

143

Lưu Cẩm Nhung

100

144

Phạm Văn Vạng

150

145

Diệu Huệ

50

146

Bửu Ân

100

147

Diệu Nhã

50

148

Diệu Thư

120

149

Khánh Vân

200

150

Đinh Thị Phe

100

151

Gd Bửu Hoa

200

152

Chấn Quang

200

153

Diệu Châu

100

154

Nguyễn Huỳnh Tường Vy

50

155

Nguyễn Huỳnh Thanh Vy

50

156

Họa Tâm

100

157

Diệu Trúc

50

158

Bửu Hà

50

159

Bùi Thị Út

100

160

Lăng Thị Ngọc Thúy

200

161

Tố Trinh

500

 

 

 

162

Nguyễn Thị Lạc

100

163

Trà Thị Lài

100

164

Nguyễn Văn Lộc

100

165

Nguyễn Thị Xinh

100

166

Tạ Kim Phụng

100

167

Phạm Huỳnh Tố

200

168

Diệu Thanh

100

169

Hương Trúc

100

170

Minh Chính

50

171

Diệu Hằng (Nga)

100

172

Nguyễn Ngọc Lan

200

173

Anh Phi Hổ

2000+1000(tiền phà)

174

Chị Mai

100

175

Thanh Bình

600

176

Trại Cá Hải

200

177

Diệu Mai

50

178

Thầy Sơn

500

179

Lưu Thanh Thúy

100

180

Diệu Châu

181

Diệu Hảo

200

182

Diệu Hà

100

183

Diệu Diên

100

184

Cô Nguyên Hưng

200

185

Thiện Huệ

200

186

Diệu Mai

50

187

Diệu Sương

100

188

Diệu Lưu

100

189

Diệu Hằng

50

190

Diệu Phú

100

191

Diệu Bảo

50

192

Minh Tín

50

193

Sơn

10

194

Bửu Ân

100

           TỔNG CỘNG : 27.830.000 VND

Tiền mua cá phóng sanh là 33 triệu, tiền đò 1 triệu. Vậy, tiền PT đóng góp còn thiếu 5.170.000 đồng và số tiền này được vợ chồng PT Diệu Huyền đóng góp sau cùng.

     

 

Các bài khác
Thông báo
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
Góc nhìn từ cuộc sống
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
Giới thiệu văn hóa phẩm
Câu chuyện cuối tuần
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
Copyright thienvacuocsong

Lượt truy cập : 7
Tổng truy cập : 3220863

© 2013 : Chùa Thiên Trì
Chùa Thiên Trì chỉ có 1 website tại địa chỉ

http://phatgiaobinhchanh.com/

Mong độc giả lưu ý

Địa chỉ: Cơ sở 1: CHÙA THIÊN TRÌ, số B15/20, xã Bình Hưng, Bình Chánh, Tp. HCM

Cơ Sở 2 :THIỀN VIỆN PHÚC LONG, thôn Nguyệt Hạ, xã Yên Tân, Ý Yên- Nam Định.
Điện thoại: 0908400155

Emailthientri.bc@gmail.com  hoặc chuathientri.binhchanh@gmail.com
Websitehttp://phatgiaobinhchanh.com/