Tin Chi Tiết
CHÙA THIÊN TRÌ TỔ CHỨC PHÓNG SANH CÁ

CHÙA THIÊN TRÌ TỔ CHỨC THẢ CÁ PHÓNG SANH

CHÙA ĐÃ CẬP NHẬT HÌNH ẢNH, VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM HÌNH ẢNH

Lúc 15:00 ngày 14 tháng 5 năm 2014 ( nhằm ngày 16 tháng 4 âm lịch) . Chùa Thiên Trì đã tổ chức phóng sanh cá tại sông Cần Giuộc thuộc địa bàn xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh (chân cầu Cần Giuộc, đ. Ng V Linh). Số người tham dự khoảng 60 người. Tổng số tiền Phật tử đóng góp là 45.360.000 do một số Phật Tử đóng góp muộn nên chùa đặt mua cá với số lượng 1.140 kg, tương đương giá trị 39.865.000đ (giá 35.000đ/kg). Số tiền còn lại (do không đặt mua cá kịp) là 6.495.000đ. Số tiền trên sẽ sử dụng mua cá phóng sanh vào đợt tháng 7 al tới. Dưới đây là danh sách PT đóng góp tiền phóng sanh đính kèm:

DANH SÁCH THẢ CÁ PHÓNG SANH 2014

STT

Họ và Tên

Số tiền (VND)

1.        

Ngô Thị Minh Hiền

100.000

2.        

Nguyễn Thanh Sơn

100.000

3.        

Diệu Hải ( Tuyết Vân )

10.000.000

4.        

Ngô Thị Phương Mai

2.000.000

5.        

Ngô Thị Trúc Mai

500.000

6.        

Phạm Thị Hiểu

200.000

7.        

Gia đình Chiếu Bình

500.000

8.        

Đinh Thị Nga

100.000

9.        

Diệu Quảng

200.000

10.    

Diệu Sương

100.000

11.    

Diệu Lưu

100.000

12.    

Trần Thể Châu

100.000 

13.    

Huỳnh Thị Tuyết Hương

100.000

14.    

Tâm Huệ

100.000

15.    

Diệu Hảo

100.000

16.    

Quảng Chánh

100.000

17.    

Nguyễn Vỉnh Hiển

100.000

18.    

Đặng Thị Kim Dung

100.000

19.    

Chiếu Hoa

100.000

20.    

Bửu Hồng

100.000

21.    

Lâm Hồng Mai

200.000

22.    

Lâm Thanh Tuyền

200.000

23.    

Nguyễn Thị Ngọc Diễm

200.000

24.    

Nguyễn Trần Lưu

200.000

25.    

Phạm Văn Lời

300.000

26.    

Lương Thế Vinh

100.000

27.    

Lưu Thanh Hoàng

100.000

28.    

Nguyễn Thị Hoa

100.000

29.    

Bảo Trân

100.000

30.    

Diệu Thủy

1.000.000

31.    

Gia đình Minh Quang

1.000.000

32.    

Minh Đạt

30.000

33.    

Diệu Nghi

200.000

34.    

Diệu Châu

20.000

35.    

Diệu Phụng

100.000

36.    

Nguyễn Thị Điểm

100.000

37.    

Hồng Nga

100.000

38.    

Tâm Ngân

100.000

39.    

Diệu Hoàng

300.000

40.    

Ngô Thị Thu

200.000

41.    

Diệu Trân

100.000

42.    

Diệu Liên

50.000

43.    

Mỹ Như

100.000

44.    

Ngô Thị Đông

50.000

45.    

Diệu Thục

100.000

46.    

Tâm Phương

50.000

47.    

Cô Bửu Thành

50.000

48.    

Đặng  Kim Hoa

   50.000

49.    

Nguyễn Kim Tuyết

    50.000

50.    

Trần Thị Thủy

  100.000

51.    

Trần Thị Ngọc Bích

  200.000

52.    

Gia đình Diệu Hải

1.000.000

53.    

Nguyễn Thị Tủ

  100.000

54.    

Ông Văn Danh

 

100.000

55.    

Trần Kiều

56.    

Diệu Phước

57.    

Diệu Thắm

 100.000

58.    

Đặng Kim Thoa

 100.000

59.    

Diệu Cẩm

 100.000

60.    

Tiết Khánh Hưng

  50.000

61.    

Ngọc Anh

 350.000

62.    

Lê Quang Hỷ

 100.000

63.    

Bùi Thị Hạnh

64.    

Huỳnh Thanh Luân

 100.000

65.    

Nguyễn Tấn Đạt

  50.000

66.    

Nguyễn Xuân Mai

  50.000

67.    

Lâm Cẩm Thúy

 100.000

68.    

Lê Thị Minh Tú

 100.000

69.    

Lâm Bạch Huệ

70.    

Anh Dũng

 100.000

71.    

Anh Tuấn

 100.000

72.    

Diệu Phú

  50.000

73.    

Diệu Hương

  50.000

74.    

Thanh Vy

 100.000

75.    

Tường  Vy

 100.000

76.    

Trần  Thị Phong

  50.000

77.    

Chiếu Thanh

  50.000

78.    

Bữu Phương

  50.000

79.    

Diệu Thường

  50.000

80.    

Nguyễn Thị Minh Nguyên

  50.000

81.    

Phước Lượng

 100.000

82.    

Bữu Tịnh

 200.000

83.    

Diệu Hạnh

 200.000

84.    

Diệu Liên

 200.000

85.    

Chị Hiền

  50.000

86.    

Em Hằng

   50.000

87.    

Bữu Trí

 100.000

88.    

Lê Thị Thùy Trang

 

 

200.000

89.    

Lưu Tiến Khoa

90.    

Lưu Thùy Trâm

91.    

Lưu Tiến  Vinh

92.    

Lưu Quốc  Thanh

93.    

Gia đình  Ba Xuân

 300.000

94.    

Cô Bửu Hồng

  50.000

95.    

Anh Trí

  50.000

96.    

Diễm ( con Sáu Minh)

 500.000

97.    

Em chồng Diễm

 200.000

98.    

Diệu Yến

 200.000

99.    

Nguyễn Văn Đớt

 

200.000

100.                         

Nguyễn Minh Đạt

101.                         

Trịnh Ngọc Nga

102.                         

Huỳnh Dục

  50.000

103.                         

Huỳnh Quốc

  50.000

104.                         

Huỳnh Nam

  50.000

105.                         

Vương Bữu Phương

  50.000

106.                         

Huỳnh Đức  Hòa

  50.000

107.                         

Huỳnh Ngọc Anh

  50.000

108.                         

Phan Thanh Nhàn

  50.000

109.                         

Trịnh Minh Phụng

  50.000

110.                         

Diệu Đức

 200.000

111.                         

Diệu Mỹ

 500.000

112.                         

Diệu Thông

 100.000

113.                         

Minh Tú

 100.000

114.                         

Phạm Ngọc Ánh Nguyệt

 100.000

115.                         

Tô Văn Nghiệm

 100.000

116.                         

Lê Thị Cam

 100.000

117.                         

Võ Thị Kiên

  50.000

118.                         

Nguyễn Thị Hồng Hoa

  50.000

119.                         

Lê Quốc Đại

  50.000

120.                         

Nguyễn Thị Hường

  50.000

121.                         

Cao Thanh Vân

  50.000

122.                         

Lăng Thị Xinh

 200.000

123.                         

Thịnh Thị Mai

 100.000

124.                         

Bữu Ân

  50.000

125.                         

Minh Tứ

  50.000

126.                         

Nguyễn Hữu  Vinh + Thúy

 100.000

127.                         

Phạm Huỳnh  Tố Quyên

 200.000

128.                         

Huỳnh Kim Thanh

 200.000

129.                         

Phạm Huỳnh  Tố Trinh

 500.000

130.                         

Đồng Đạt

 500.000

131.                         

Phạm Thị Tuyết

 100.000

132.                         

Dương Kim Hó

 100.000

133.                         

Nguyễn Văn Thạnh

 200.000

134.                         

Quách  Thị Vui

 100.000

135.                         

Trần Văn Lô

 100.000

136.                         

Đàm Nhựt Uyên Hường

  50.000

137.                         

Diệu Nhan

 100.000

138.                         

Diệu Đào

  50.000

139.                         

Diệu Thị

  50.000

140.                         

Bữu Liên

  50.000

141.                         

Tâm Anh

100.000

142.                         

Minh Tứ

  50.000

143.                         

Diệu Huệ

  50.000

144.                         

Diệu Thanh

  50.000

145.                         

Diệu Phụng

  50.000

146.                         

Trịnh Hồng Nga

 100.000

147.                         

Lê Thị Thuy Thủy

 100.000

148.                         

Lê Văn Phương

  50.000

149.                         

Diệu Sang

  50.000

150.                         

Chị Tư

 300.000

151.                         

Chị Phượng

 200.000

152.                         

Anh Kha

 200.000

153.                         

Anh Hải

 200.000

154.                         

Anh Chương

 200.000

155.                         

Diệu Nhã

 100.000

156.                         

Phạm Diễm Thúy

 100.000

157.                         

Thạch Ngọc Liên

 200.000

158.                         

Đặng Trung Chơn

 300.000

159.                         

Lê Thanh Tâm

 100.000

160.                         

Trương  Thị Thanh Tùng

 100.000

161.                         

Nguyễn Thị Ngươn

   50.000

162.                         

Phạm Ngọc Lâm

   50.000

163.                         

Lê Thị Giàu

   50.000

164.                         

Bữu Định

 100.000

165.                         

Anh Khãi

 100.000

166.                         

Diệu Liên

 100.000

167.                         

Cô Tư (Diệu Đức) ở Tân Kim

 300.000

168.                         

ĐĐ. Thích Đức Sơn

 500.000

169.                         

Pt. Diệu Cầm

1.000.000

170.                         

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

 

 

1.000.000

171.                         

Trương Minh Tuấn

172.                         

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

173.                         

Đoàn Anh Huy

174.                         

Deme Thái Uyên Đoàn

175.                         

Diệu Thành

200.000

176.                         

Diệu Hạnh

200.000

177.                         

Thi Hồng Xuân

500.000

178.                         

Diệu Thanh

200.000

179.                         

Nguyễn Văn Hai

50.000

180.                         

Nguyễn Hồng  Hải

50.000

181.                         

Nguyễn Hoàng Việt

50.000

182.                         

Nguyễn Hoàng  Vinh

50.000

183.                         

Chị Lan Anh

300.000

184.                         

Má Lan Anh

100.000

185.                         

Ngô Trọng  Phước

200.000

186.                         

Anh Tuấn

200.000

187.                         

Má Hiền

200.000

188.                         

Diệu  Trang

50.000

189.                         

Quế Mai

300.000

190.                         

Băng Chiến

100.000

191.                         

Trần Thị Anh Đào

500.000

192.                         

Nguyễn Thị Ánh

100.000

193.                         

Diệu Thiện

100.000

194.                         

Chị Lan

100.000

195.                         

Đại

50.000

196.                         

Tuyết

30.000

197.                         

Bé Duyên

20.000

198.                         

Diệu Bảo ( Nguyễn  Thị Ba)

200.000

199.                         

Lưu Thị Cẩm Nhung

100.000

200.                         

Lưu Thị Cẩm Huyền

100.000

201.                         

Lưu Văn Nhiều

100.000

202.                         

Lê Thị Kim Hằng

50.000

203.                         

Võ Thanh Tân

50.000

204.                         

Võ Lê Thanh Tùng

50.000

205.                         

Loan

200.000

206.                         

Võ Thị Chín

50.000

207.                         

D.Trầm

200.000

208.                         

Minh Tâm

160.000

209.                         

Mỹ Dung

100.000

210.                         

Diệu Hoa

500.000

211.                         

Diệu Mỹ

1.000.000

212.                         

Diệu Vân

500.000

213.                         

Minh Nhứt

500.000

214.                         

Huỳnh Ngọc Dân

 

50.000

215.                         

Võ Văn Chín

216.                         

Huỳnh Ngọc Đức

217.                         

Cô Diệu Bảo

200.000

218.                         

Diệu Hoa

100.000

219.                         

Chị Diệu Minh

100.000

220.                         

Minh Tiến

100.000

221.                         

Diệu Trí

100.000

222.                         

Diệu Nhan

600.000

223.                         

Nguyễn Kim Dung

100.000

224.                         

Diệu Tường

100.000

225.                         

Nguyễn Văn Hùng

300.000

226.                         

Dương Thị Hoàng Anh

200.000

227.                         

Cô Hòa

300.000

228.                         

Nguyễn Văn Cẩm

200.000

 

   
Các bài khác
Thông báo
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
Góc nhìn từ cuộc sống
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
Giới thiệu văn hóa phẩm
Câu chuyện cuối tuần
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
Copyright thienvacuocsong

Lượt truy cập : 8
Tổng truy cập : 3220832

© 2013 : Chùa Thiên Trì
Chùa Thiên Trì chỉ có 1 website tại địa chỉ

http://phatgiaobinhchanh.com/

Mong độc giả lưu ý

Địa chỉ: Cơ sở 1: CHÙA THIÊN TRÌ, số B15/20, xã Bình Hưng, Bình Chánh, Tp. HCM

Cơ Sở 2 :THIỀN VIỆN PHÚC LONG, thôn Nguyệt Hạ, xã Yên Tân, Ý Yên- Nam Định.
Điện thoại: 0908400155

Emailthientri.bc@gmail.com  hoặc chuathientri.binhchanh@gmail.com
Websitehttp://phatgiaobinhchanh.com/