Tin Chi Tiết
ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIÁO LÝ CĂN BẢN KHÓA II

KHÓA GIÁO LÝ CĂN BẢN – KHÓA II

                                                                Ngày 5 tháng 1 năm 2014 (5-12-Quý Tỵ)

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM

(mỗi đáp án đúng được 02 điểm)

Lưu ý: thí sinh không làm bài trên đề thi mà làm riêng ngoài giấy thi

--------------------------

1.    Năm món dục (ngũ dục) gồm những gi?

    □ a. Sắc, tài, danh, lợi, thùy.              □ b. Tài, sắc, danh, ẩm, thực

    □ b.Tài, sắc, si  mê, danh, lợi              □ d. sắc, tài, danh, thực, thùy ●

2.    Chúng sanh hữu tình luân hồi có mấy nẻo?

  □ a.Có 3 nẻo.      □ b. có 4 nẻo.       □ c. có 5 nẻo.      □ d. có 6 nẻo. ●

3.    Năng lực nào dẫn chúng sanh vào đường luân hồi?

    □ a.Nhân quả.     □ b. Nghiệp.●        □ c. Ý ác.          □ d. Cả 3 đều đúng.

4.    Từ gieo nhân đến trổ quả cần có yếu tố nào?

    □ a.Thời gian.         □ b. Duyên. ●        □ c. Cả a và b đều đúng.

5.    Phật thuyết kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ở đâu?

□ a.Cung trời Đao Lợi.                 □ b. Cung Rồng Ta-kiệt-la.●                       □ c. Ở cội Bồ Đề.                     □ d. Ở vườn Lộc Dã (Vườn Nai)

6.    Thập thiện nghiệp gồm?

     □a.3 nghiệp thân, 3 nghiệp khẩu, 4 nghiệp ý.

     □ b. 4 nghiệp thân, 3 nghiệp khẩu, 3 nghiệp ý.

     □ c.3 nghiệp thân, 4 nghiệp khẩu, 4 nghiệp ý

     □ d. cả 3 câu a, b, c đều sai.●

7.    Đối với gia đình, quyến thuộc, Phật tử tại gia có bao nhiêu bổn phận?

     □ a. 3 bổn phận                                           □ b. 5 bổn phận   

     □ c. 7 bổn phận  ●                                         □ d. 9 bổn phận

8. Suy nghiệm vô thường có 3 phạm trù gồm:

   □ a. Thân vô thường, tướng vô thường, tâm vô thường

    □ b. Thân vô thường, hoàn cảnh vô thường, tâm vô thường ●

    □ c. Thân vô thường, tánh vô thường, hoàn cảnh vô thường

    □ d. Cả a, b, c đều đúng.

9.    Nghiệp bất thiện của thân:

    □ a. Trộm cắp, nói dối, tà dâm, sát sanh.

    □ b. Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ.

    □ c. Sát sanh, trộm cắp, tà dâm. ●

    □ d. Cả a, b, c đều đúng.

10. Nghiệp bất thiện của ý?

   □ a. Tham lam, trộm cắp, sân si.

    □ b. Tham lam, sân hận, ác ý.

    □ c. Tham lam, sân hận, si mê. ●

    □ d. Cả 3 đáp án trên đều sai.

11. Theo luật nhân quả, Chúng sinh luân hồi qua các cõi ?

     □ a. Địa ngục, Ngạ quỷ, Atula, loài Người, Phi Nhơn, cõi Trời.

     □ b. Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc Sanh, Atula, loài Người, cõi Trời. ●

     □ c. Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh, Thần thánh, loài Người, Thanh Văn.

     □ d. Cả 3 đều sai.

   12.    Tứ Nhiếp Pháp là những Pháp nào?

    □ a. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn.

     □ b. Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. ●

     □ c. Bố thí, vọng ngữ, lợi hành, đồng sự.

     □ d. Cả 3 câu trên đều đúng.

13.    Lục Hòa gồm những Pháp nào?

□ a. Thân hòa, khẩu hòa, tâm hòa, ý hòa, kiến hòa, lợi hòa.

□ b. Thân hòa, khẩu hòa, ý hòa, kiến hòa, giới hòa, lợi hòa. ●

□ c. Thân hòa, khẩu hòa, ý hòa, giới hòa, lợi hòa, hạnh hòa.

14.    Căn cứ trình độ tu chứng, Tịnh Độ có những bậc nào?

 □a.Thường Tịch Quang,Thật Báo Trang Nghiêm,Phương Tiện Hữu Dư ●

 □b.Thường Tịch Quang,cảnh giới Trang Nghiêm,phương tiện Thánh Cư

 □c.Thường Lạc Quang,Thực Báo Trang Nghiêm,Phương Tiện Hữu Dư

 15.    Điều kiện để được về Cực Lạc?

        □ a. Lòng tin, Đại nguyện, Thực hành. ●

        □ b. Lòng tin, Lập chí, Thực hành.

        □ c. Tin Phật, Phát nguyện, Ăn chay.

16.    Hoa Sen trong ao Thất Bảo cõi Cực Lạc có mấy màu?

        □ a. Xanh, trắng, vàng, tím, hồng.

        □ b. Xanh, vàng, đỏ, trắng. ●

        □ c. Đỏ, vàng, hồng, xanh.

   17.    Hoa Sen cõi Tịnh Độ, có mấy phẩm?

      □ a. 7 phẩm     □ b. 8 phẩm      □ c. 9 phẩm  ●       □ c. 10 phẩm

   18.    Tu niệm Phật gồm những Pháp nào?

   □ a. Trì danh, Quán tưởng, Sám hối, Tham cứu.

   □ b. Trì danh, Quán tưởng, Lạy Phật, Thật tướng.

   □ c. Trì danh, Quán tưởng, Tham cứu, Thật tướng.●

19.    Lúc lâm chung, Nghiệp gì đóng vai trò quan trọng nhất?

   □ a. Tích lũy Nghiệp  □ b. Cận tử Nghiệp ●  □ c. Cực trọng Nghiệp

 20.Theo kinh Bi Hoa, vị nào sau đây là người thành Phật hiệu A Di Đà?

   □ a. Vua Diệu Trang Nghiêm

   □ b. Đại Thần Bảo Hải

   □ c. Vua Vô Tránh Niệm  ●

TRẢ LỜI CÂU HỎI

( Có 20 câu, mỗi câu trả lời đúng được 02 điểm)

 

  1. Thiểu dục tri túc là gi?

Thiểu dục là hạn chế sự ham muốn. Tri túc là biết đủ.

(hay: Thiểu dục tri túc là hạn chế sự ham muốn và biết đủ)

    2.          Vì sao Phật dạy về “Thiểu dục tri túc”?

Ham muốn là nhân của tội ác và đau khổ. Phật dạy “Thiểu dục tri túc để ngăn ngừa tội ác và đau khổ của chúng sinh.

    3.          Thế nào là luân hồi?  

Luân hồi, nghĩa đen là vòng quay của bánh xe. Luân hồi là sự quay đi lộn lại của mọi sự vật, hiện tượng (trong đó có con người).

    4.          Nhân quả là gì?

Nghĩa đen là hạt giống và hoa trái. Nhân quả là nguyên nhân và kết quả của mọi sự vật, hiện tượng.

    5.          Mục đích Phật dạy về bổn phận người Phật tử tại gia để làm gì?

 Nhằm xây dựng nền tảng đạo đức bản thân họ và tạo dựng một gia đình nề nếp, khuôn mẫu.

    6.          Phật dạy thực hiện phương pháp Vu-lan-bồn vào dịp nào? Và dạy cho ai?

Vào dịp cuối mùa An Cư của Chư Tăng (Rằm tháng 7 âm lịch), Phật cho Tôn giả Mục Kiền Liên.                                                           

   7.          Từ Vu-lan-bồn có nghĩa là gì?

Tàu dịch là “Giải đảo huyền”, nghĩa là cứu cái thống khổ như bị treo ngược.

   8.          Qua lễ Vu-lan ta học được điều gì trong cách báo hiếu?

Ta hiểu được cách báo hiếu không chỉ chăm lo cho cha mẹ về vật chất, mà còn phải lo về tinh thần.

   9.          Ý nghĩa từ vô thường là gì?

Vô thường là không thường hằng, không vĩnh viễn. Mọi vật luôn thay đổi, không ở mãi một trạng thái cố định.

   10.       Thế nào là “Tâm vô thường”?

Tâm như khỉ, vượn luôn thay đổi, khi vui, lúc buồn, nay thương, mai ghét…Nó sinh diệt trong từng sát-na.

   11.       Bài học vô thường dạy ta điều gi?

Không nên tham đắm ngũ dục, biết thương yêu và chia sẻ, biết buông xả để tu cầu giải thoát.

   12.       Loài thực vật (cây cỏ) có bị luật nhân quả chi phối không? Thí dụ?

Thực vật vẫn bị luật nhân quả chi phối. Ví dụ: Hạt cam sẽ lên cây cam; cây cam lại ra quả cam…Hạt cam sẽ không ra quả nào khác ngoài qủa cam.

   13.       Hiểu luật nhân quả có lợi ích gì?

Hiểu luật nhân quả, ta sẽ luôn lánh ác, làm lành để tạo nhân tốt cho tương lai. Nếu tất cả mọi người hiểu được nhân quả, cùng làm điều tốt thì xã hội sẽ tốt đẹp biết dường nào.

  14.       Nghiệp thiện của Thân có mấy điều, kể ra?

Có 3 điều: không sát sanh, không trộm cắp (cướp), không tà dâm.

  15.    Nghiệp thiện của Miệng có mấy điều, kể ra?

Có 4 điều: Không nói sai sự thật, không nói lời hung dữ, không nói lời ly gián, không nói lời dua nịnh, đường mật (ỷ ngữ)

   16.       Cây cỏ, cát đá có luân hồi không?

Cỏ cây, cát đá vẫn bị luân hồi.

   17.       Tại sao gọi là Nhiếp Pháp ( trong Tứ Nhiếp Pháp)?

Vì pháp ấy có công dụng nhiếp phục mọi người về với Chánh Pháp nên gọi là Nhiếp Pháp.

   18.       Vì sao cõi nước của Phật A Di Đà được gọi là Cực Lạc?

Vì cõi ấy chỉ có những điều vui đẹp, không có những thứ xấu ác nên gọi là Cự Lạc.

    19.       Vì đâu ta biết có cõi Tây Phương Cực Lạc?

Vì Đức Phật Thích Ca đã giới thiệu cõi này trong các kinh như kinh A Di Đà v.v…

    20.       Tu niệm Phật được lợi ích gì ở hiện tại?

1)    Dẹp được tâm phiền não vọng tưởng;

2)    Tránh được chuyện thị phi; 

3)    Thân tâm được khỏe mạnh, yên vui.

 

                                 PHẦN TỰ LUẬN ( 1 câu 20 điểm)

Giáo Thọ Sư: Đại Đức Thích Phước Tiến

Thời gian: 60 phút

 

Đề thi: Có phải giới sát sanh là không được giết người? Tại sao Đức Phật khuyên chúng ta không nên sát sanh?

 

 

 

Các thông báo khác
Thông báo
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
Góc nhìn từ cuộc sống
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
Giới thiệu văn hóa phẩm
Câu chuyện cuối tuần
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
Copyright thienvacuocsong

Lượt truy cập : 3
Tổng truy cập : 3219497

© 2013 : Chùa Thiên Trì
Chùa Thiên Trì chỉ có 1 website tại địa chỉ

http://phatgiaobinhchanh.com/

Mong độc giả lưu ý

Địa chỉ: Cơ sở 1: CHÙA THIÊN TRÌ, số B15/20, xã Bình Hưng, Bình Chánh, Tp. HCM

Cơ Sở 2 :THIỀN VIỆN PHÚC LONG, thôn Nguyệt Hạ, xã Yên Tân, Ý Yên- Nam Định.
Điện thoại: 0908400155

Emailthientri.bc@gmail.com  hoặc chuathientri.binhchanh@gmail.com
Websitehttp://phatgiaobinhchanh.com/