Bàn giải từ TÔN GIÁO (RELIGION)
  • Lượt xem: 3703

Bàn giải từ TÔN GIÁO (RELIGION)

*Hòa thượng Thích Đức Nghiệp

 

Theo ngữ nguyên thì chữ Religion có nguồn gốc từ chữ Latin : Religio mà người Trung Quốc dịch là Tông Giáo và người Việt Nam chúng ta thường đọc là Tôn Giáo. Nó có nghĩa là : “Tất cả những Tông chỉ và Giáo điều quy định sự liên hệ giữa con người với Thượng đế - Ensemble de dogmes et de croyances de1finisssant le rapport de I’homme avec le Dieu (theo tự điển Larousse trang 874)

Ngoài ra, theo quan điểm phổ thông của người Âu Mỹ, thì chữ Tôn giáo (Religion) cần phải có ba đặc điểm sau đây :

Đấng thần linh tối cao;

Giáo điều và tín điều

Mặc khải ( người mở đạo)

Đấng Thần linh tối cao:

Như người ta thường gọi là : Thượng đế, Chúa, Chúa trời… mặc dầu mỡi Tôn Giáo lại có tên gọi riêng. Thí dụ :

Đạo Do Thái ( Judaism) gọi Chúa là Jéhovah;

Đạo Thiên Chúa (Chritianity) gồm Công Giáo và Tin Lành (Catholicism and Protestantism) thì gọi Chúa là Jésus;

Đạo Hồi (Islam) gọi Chúa là Allah;

Đạo Bà La Môn hay Ấn Giáo gọi Chúa là Phạm Thiên (Brahma); và Đạo Bái Hỏa Giáo (Parseeism, Mazdaism, Zoroastrism) gọi là Thiện thần và Ác thần theo truyền thuyết Âm dương Nhị Nguyên, đầu tiên có mặt tại Ba Tư ( Pense hay Iran), sau truyền sang Ấn Độ.

Biết rằng, đấng Thần linh tối cao này thường có ba thuộc tính: Toàn giác, Toàn năng và toàn diện. Ngài còn có khả năng tạo ra vũ trụ, vạn vật và nhân loại và, đặc biệt, Ngài có toàn quyền thưởng phạt con người, có thể cho họ lên Thiên Đàng, hay giam xuống Hỏa Ngục, tùy theo con người có tin theo lời dạy và tin theo Ngài hay báng bổ Ngài.

Giáo Điều

Tức là nói về những lời dạy của Chúa trong các Thánh kinh của các tôn giáo. Thí dụ :

Đạo Do Thái có các Thánh kinh như : The Old Testament, The Torah, The Mishna và The Talmud;

Đạo Thiên Chúa kể cả Công Giáo và Tin Lành thì có các Thánh Kinh như : Cựu Ước, Tân Ước, và kinh Phúc Âm ( The Old Testament, The New Testament, The Gospel);

Đạo Hồi có Thánh Kinh Koran ( đọc là Ko Răn)

Đạo Bà La Môn hay Ấn giáo đầu tiên có bốn bộ kinh Phệ Đà

Rig – Veda;

Sama – Veda;

Atharva – Veda

Yajur – Veda

Đạo Bái Hỏa Giáo có Thánh Kinh Avesta

Tín Điều:

Nói chung, Đạo Do Thái, Đạo Thiên Chúa kể cả Đạo Công Giáo và Đạo Tin Lành quy định tất cả các tín đồ đều phải tin theo Thập Điều Kinh, tức là Mười Điều Răn của Chúa ( The Ten Commandments) mà điều số một là phải tuyệt đối tin theo như : “Tin theo Chúa sẽ được lên Thiên Đường; trái lại, nếu không tin thì sẽ bị đày xuống Hỏa Ngục đời đời”

Đạo Hồi : cũng bắt buộc các giáo hữu phải tuyệt đối tin theo Năm Bổn Phận Chính hay Ngũ trụ giáo ( Les Cinq Pilirs) , Thí dụ :

Phải tin kính Chúa Allah là đấng Thượng đế tối cao và ngài Muhammad là Thiên Sứ của Chúa;

Phải hành lễ mỗi ngày năm lần;

Phải ăn chay tháng Rarmadan;

Phải đi lễ hành hương tới Thánh địa La Mecque ở nước Arabic Trung Đông, ít nhất một lần trong cuộc đời :

Phải làm lễ Bố thí.

Đạo Bà La Môn hay Ấn độ giáo cũng khuyên các tín đồ cần sống theo Đức Tin nơi Chúa Phạm Thiên, thì sau khi chết người tín đồ đó sẽ được trở về sống an lạc với Chúa Phạm Thiên, bằng không, linh hồn người đó sẽ bị luân hồi sinh tử đời đời.

Đạo Bái Hỏa Phái khuyên đạo hữu cần phải làm việc thiện và đấu tranh diệt trừ cái ác, thì sau khi chết linh hồn của họ sẽ được trở về sống an vui với chúa Thiện Thần vì họ xác tin rằng: trong cuộc đấu tranh này, cuối cùng điều thiện sẽ thắng.

Mặc Khải (Divine Revelation) (chỉ tin mà không qua la tập)

Nghĩa là : Khai đạo giáo của Chúa thông qua một vị Giáo chủ hay một Thiên sứ nào đó.

Thí dụ :

Đạo Do Thái được mặc khải ( được mở tạo) qua ngài Moses nói Cựu Ước và Mười Điều Răn;

Đạo Thiên Chúa cả Công Giáo và Tin Lành được mặc khải ( được mở tạo) qua Chúa Jesus qua Thánh Kinh Tân Ước và Phúc Âm;

Đạo Hồi được mặc khải (được mở tạo) qua ngài Muhammad nói Thánh Kinh Koran:

Đạo Ba La Môn hay Ấn Độ Giáo được mặc khải ( được mở tạo) qua các vị Thánh Tri ( Rishi) nói bốn bộ kinh Phệ Đà:

Đạo Bái Hỏa Giáo được mặc khải qua ngài Mazdah và sau được cải cách qua ngài Zarathustra nói Thánh Kinh Avesta.

Riêng Phật Giáo :

Theo người Âu Mỹ nghiên cứu, tin theo và nhân định, thì chính Phật giáo không phải là Tôn giáo vì thiếu ba đặc điểm của danh từ Tôn giáo ấy ( như : Không có Đấng Thần Linh Tối Cao, không cố Giáo Điều và Tín Điều bắt buộc tuyệt đối , và không có Mặc Khải, tức là không có khai hóa đạo giáo của Thượng đế qua một vị Thiên sứ hay một vị Giáo chủ đã được Thượng Đế lựa chọn trước ).

Tuy nhiên, có mấy trường phải Phật giáo cũng có thể đáng gọi là Tôn Giáo. Thí dụ: Phái Chân Ngôn và Tịnh Độ Chân Tông của Nhật và Tàu và phần nhiều Phật giáo Tây Tạng thì rõ ràng nằm trong lãnh vực của Tôn giáo.                                                                                           

Các loại sách cùng loại
Thông báo
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
Góc nhìn từ cuộc sống
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
Giới thiệu văn hóa phẩm
Câu chuyện cuối tuần
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
Copyright thienvacuocsong

Lượt truy cập : 4
Tổng truy cập : 3219959

© 2013 : Chùa Thiên Trì
Chùa Thiên Trì chỉ có 1 website tại địa chỉ

http://phatgiaobinhchanh.com/

Mong độc giả lưu ý

Địa chỉ: Cơ sở 1: CHÙA THIÊN TRÌ, số B15/20, xã Bình Hưng, Bình Chánh, Tp. HCM

Cơ Sở 2 :THIỀN VIỆN PHÚC LONG, thôn Nguyệt Hạ, xã Yên Tân, Ý Yên- Nam Định.
Điện thoại: 0908400155

Emailthientri.bc@gmail.com  hoặc chuathientri.binhchanh@gmail.com
Websitehttp://phatgiaobinhchanh.com/