Tin Chi Tiết
TIỂU SỬ NGÀI VĨNH MINH DIÊN THỌ

Chân dung Ngài Diên Thọ

Ngài Diên Thọ họ Vương, người Dư Hàng, phủ Lâm An (nay là huyện Dư Hàng, tỉnh Chiết Giang). Ngài ra đời vào năm 904. Khi tròn 20 tuổi Ngài một lòng quy y Phật, ngày ăn một bữa, thường tụng kinh Pháp hoa, năm lên 28 tuổi, được phong làm tuớng trấn thủ ở Hoa Đình (tỉnh Giang Tô). Năm 30 tuổi, ngài xin Ngô Việt Vương nghỉ làm quan, thế phát xuất gia với thiền sư Thuý Nham ở chùa Long San và sống hạnh đầu-đà. Sau đó, đến núi Thiên Thai tham thiền nhập định chín tuần dưới đỉnh Thiên Trụ, rồi lại tham kiến thiền sư Pháp Nhãn Đích Tự Đức Thiều. Thiền sư Đức Thiều biết ngài là một pháp khí bèn truyền trao mật chỉ, ngài liền tỏ ngộ. Sau đó ngài đến chùa Quốc Thanh tu “Sám pháp hoa” . Vào thời Hậu Chu, niên hiệu Quảng Thuận năm thứ 2 (952 TL), ngài ở núi Tuyết Đậu cho đến đời Tống, niên hiệu Kiến Long năm thứ nhất (960 TL), rồi ngài nhận lời mời của Ngô Việt Trung Ý Vương, đến phục hưng chùa Linh Ẩn ở Hàng Châu. Năm sau, ngài đến ở chùa Vĩnh Minh (hay gọi chùa Tịnh Từ, Hàng Châu), học trò theo học với ngài hơn hai ngàn người, họ từng làm kệ rằng:

 

“Dục thức Vĩnh Minh chỉ

Môn tiền nhất hồ thuỷ

Nhật chiếu quang minh sanh

Phong lai ba lãng khởi”

Tạm dịch:

Muốn biết ý Vĩnh Minh

Hồ nước ở trước cửa

Trời lên nắng chiếu soi

Gió thổi nước gợn sóng.

Ngài Diên Thọ ở chùa Vĩnh Minh 15 năm và truyền giới Bồ-tát cho 7 chúng đệ tử, lúc ấy mọi người tôn ngài là Di-lặc hạ sanh. Trong sinh hoạt thường nhật của ngài có lễ cúng thí thực cho quỷ thần vào mỗi tối và phóng sanh vô số.

Vào thời kỳ đó người tu Tịnh Độ thường công kích Thiền như quyển Thập Nghi Luận đã phá thiền dữ dội. Nhận thấy đó là mối nguy cho Phật giáo nên Ngài đã phát nguyện xiễn dương Tịnh Độ song song với Thiền. Để lời nói đi đôi với hành động, hằng ngày Ngài cũng lễ Phật, niệm Phật cầu sanh Cực Lạc và Ngài có soạn , “Vạn thiện đồng quy tập” 6 quyển nói rõ về pháp môn Tịnh Độ. Bộ Pháp hoa, Ngài tụng một vạn ba ngàn lần, tiếng tăm Ngài vang dội khắp nơi. Nên sau đó, vua Quang Tông Đại Thành nước Cao Ly (Korean) nghe danh tiếng, sai sứ thỉnh Ngài đến để thọ giáo pháp. Nhà vua trai giới chấp thuận tác lễ làm đệ tử, lại dâng cúng Ngài đại y dệt bằng kim tuyến, một xâu chuỗi kết bằng thủy tinh màu tím, một hộp kim thang (thuốc bổ), rồi phái 36 vị Tăng đến học, Ngài Diên Thọ truyền trao yếu chỉ cho. Sau khi từ Cao Ly trở về, Ngài lại hoằng dương đạo pháp. Do đó, tông Pháp Nhãn được lan truyền khắp Đông Hải. Thường khóa của Ngài Diên Thọ là hằng ngày làm trăm công việc Phật sự. Công việc trong yếu của Ngài là thọ trì thần chú (chú Đại bi, chú Tôn Thắng Đà-la-ni), niệm Phật, lễ Phật, sám hối, tụng kinh (kinh Pháp hoa, Bát-nhã tâm kinh, Hoa nghiêm phẩm Tịnh hạnh), tọa thiền, thuyết pháp và mỗi ngày Ngài đảnh lễ mười phương Phật: Thích Ca, Văn Thù, Phổ Hiền, Di-lặc, Quán Âm, Thế Chí … . Mỗi đêm Ngài ở nơi hoang dã cúng thí thực cho quỷ thần. Khi trời tối, Ngài thường đi đến núi xa để niệm Phật, mọi người theo Ngài cả trăm người. Vào những đêm thanh trăng sáng, ngài thường nghe tiếng kèn ốc loại nhạc khí của trời. Vua Ngô Việt Trung Ý rất quý trọng thâm đức của Ngài. Nghe sự việc ngài làm, vua cảm động, thành tâm, thành chí xây cho ngài một điện “Hương Nghiêm Tây Phương” và ban tặng Ngài hiệu “Trí Giác thiền sư”. Người đương thời tin Ngài là hiện thân của Đức Phật A Di Đà nên sau khi Ngài tịch, người ta lấy ngày sanh của Ngài làm ngày vía Đức Phật A Di Đà.

Vào tháng 12 năm thứ 8 niên hiệu Khai Bảo, đời nhà Tống (975), Ngài viên tịch tại chùa Vĩnh Minh, thọ 72 tuổi. Trước tác của Ngài rất nhiều như: “Tông cảnh lục” 100 quyển, “Vạn Thiện Đồng Quy tập” 6 quyển, “Thần thê an dưỡng phú”, “Duy tâm quyết”, “Thọ Bồ-tát giới”, mỗi loại một quyển. Tất cả hơn 60 bộ, có thể nói đó là một đời Thạc học. Nền học vấn và sự hành trì của ngài sánh ngang ngài Trí Giả đại sư.

Trích: Thiền Tịnh Song Tu của Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ (trang nhà Quảng Đức)

Hình ảnh minh họa những đêm hoa đăng vía Phật A Di Đà của các ngôi chùa trên cả nước:

Hoa Đăng tại chùa Thiên Trì (Bình Chánh - Tp HCM) đêm 16/11 al vừa qua (2015)

 

Những hình ảnh trên là đêm Hoa đăng tại chùa Phước Thiện (Bình Chánh - TP HCM) đêm 10/11 al vừa qua

 

 

 

Đêm Hoa Đăng tại chùa Đức Hòa (Dĩ An - Bình Dương)

 

Đêm Hội Hoa đăng các chùa miền Bắc

 

 

Đêm Hoa đăng chùa HOằng Pháp (HÓc Môn - Tp HCM)

Các bài khác
Thông báo
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
Góc nhìn từ cuộc sống
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
Giới thiệu văn hóa phẩm
Câu chuyện cuối tuần
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
Copyright thienvacuocsong

Lượt truy cập : 4
Tổng truy cập : 3220812

© 2013 : Chùa Thiên Trì
Chùa Thiên Trì chỉ có 1 website tại địa chỉ

http://phatgiaobinhchanh.com/

Mong độc giả lưu ý

Địa chỉ: Cơ sở 1: CHÙA THIÊN TRÌ, số B15/20, xã Bình Hưng, Bình Chánh, Tp. HCM

Cơ Sở 2 :THIỀN VIỆN PHÚC LONG, thôn Nguyệt Hạ, xã Yên Tân, Ý Yên- Nam Định.
Điện thoại: 0908400155

Emailthientri.bc@gmail.com  hoặc chuathientri.binhchanh@gmail.com
Websitehttp://phatgiaobinhchanh.com/